Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSПонеділок, 21.10.2019, 18:12
Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №32 Донецької обласної ради
Меню сайту
Категорії розділу
Методичні шпаргалки [28]
Все, що допоможе в організації методичної роботи та корекційно-педагогічного процесу
Презентації [23]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Методичні наробки

Головна » Файли » Методичні шпаргалки

Виступ заст. дир. з НВР на педраді від 22.03.2011р.
[ Викачати з сервера (25.6 Kb) ] 22.03.2011, 16:20

Реалії сьогоднішнього дня, зміни в со­ціальному й економічному житті краї­ни вимагають значних змін в освіті, особливо в освіті дітей з особливими освітніми потреба­ми. Фактично багато учнів, здобувши у школі певний запас знань, практичних умінь та на­вичок, після її закінчення не здатні знай­ти гідну роботу, створити щасливу сім'ю, потрапляють у складні життєві обставини, тобто у них виникають проблеми успішної соціалізації.

Виходячи з цього, головне завдання спе­ціальної школи на сьогоднішній день полягає в тому, щоб дитина зрозуміла й осмислила своє життя, навчилася самостійно й успішно вирішувати різні життєві завдання, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою та життєздатною.

        На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональної  програми «Впровадження профільного навчання» та згідно наказу УОН № 184 від 15.03.2010 р. «Про організацію роботи щодо підготовки загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до запровадження профільного і допрофільного навчання та допрофесійної і професійної підготовки в спеціальних школах-інтернатах всіх типів», з метою забезпечення наступності між допрофесійною підготовкою випускників шкіл-інтернатів та професійною підготовкою в системі професійно-технічної освіти за єдиним  профілем трудового навчання, трудове навчання в школі-інтернаті здійснюється за профілями: столярна справа, швейна справа, квітникарство, штукатурно-малярна справа, які організовуються з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей учнів, з наступним навчанням у Краматорському торгово-кулінарному ліцеї, Горлівському професійному ліцеї будівництва. Викладання трудового навчання відбувається в спеціально обладнаних майстернях, у наявності інструменти, які необхідні для виконання роботи. За 2009-2010 н. р. значно покращилось матеріально-технічне оснащення майстерень зі швейної та столярної справи.  На початок 2010-2011 навчального року кабінети забезпечені новими меблями.  Майстерні з швейної справи достатньо обладнані для проведення практичних робіт, в наявності є електричні швейні машини, що сприяє модернізації навчально-виховного процесу. Майстерні з столярної справи повністю забезпечені необхідним технічним обладнанням та інструментами для роботи з деревиною.  Майстерні з штукатурно-малярної справи забезпечені інструментами і матеріалами на 80%, цього достатньо для ведення уроків, але слід придбати деякі сучасні матеріали (гипсокартон, різні види пластика тощо) та інструменти (нові види шпателів, приладів для нанесення краски тощо), використання яких сприятиме підвищенню якості навчання з даного профілю трудового навчання.

     Більшість учителів і науковців пого­джуються з тим, що слід переходити від методики «передавання» знань до «навчання жити». За такої ситуації про­блема опанування учнями умінь і навичок саморозвитку особистості значною мірою ви­рішується шляхом впровадження у процес навчання інноваційних технологій.

Незважаючи на те, що більшість людей скептично ставиться до будь-яких інновацій у допоміжній школі, ми твердо знаємо, що саме спеціальна освіта потребує змін. На підтвер­дження цього варто згадати слова Л. Виготського: «Дитина, розвиток якої ускладнено дефектом, є не менш розвиненою, ніж її нор­мальні однолітки, а інакше розвиненою. Вона може досягти того самого, що й нормальна, але іншим способом, іншими засобами».

Метою трудового і професійного навчання в нашій школі є підготовка учнів до самостійного виконання після закінчення школи тих видів робіт, допрофесійну підготовку з яких вони отримали під час навчання.

Система роботи з формування професій­них компетенцій спеціальної школи-інтернату зорієнтована на вирі­шення таких питань:

1.  Формування знань, умінь та навичок, визначених програмою трудового, допрофесійного та професійного навчання.

2.  Формування свідомого самовизна­чення.

3.  Пізнання змістової сторони своєї май­бутньої професії, де ідеальні уявлення мають
наповнюватися реальним змістом.

4. Формування елементарних практичних навичок.

5. Формування особистісних особливос­тей: цілеспрямованості і впевненості, дис­циплінованості, вміння працювати в колек­тиві, ставлення до праці тощо.

6.  Пошук зв'язків професії з перспекти­вою розвитку особистісного росту, орієнтації
на майбутнє, варіативність мотивації.

7.  Уміти аналітично ставитися до про­фесії: виділяти в ній позитивні та негативні
сторони (реальні умови праці).

8.  Поширення уявлення про шляхи ово­лодіння професією, про можливості росту
та підвищення знань, унікальність спеціалі­зації (що є актуальним в умовах ринкових
відносин).

      Перед учителями трудового і професій­ного навчання стоїть завдання допомогти дитині зрозуміти, що в умовах нових еконо­мічних відносин найбільшого успіху досягне особистість, яка в повсякденній життєдіяль­ності буде підтверджувати своє покликання, практично реалізовувати свої знання, уміння та здібності.

             Аналіз відвіданих уроків у 2010-2011 р. показав, що на уроках трудового навчання учні демонстрували достатній і середній рівні володіння навчальним матеріалом. Слід відзначити наполегливу роботу вчителів: Жвавець Л.О., Дятленко О.М., Леонова О.А., Філіну З.В. щодо удосконалення як власних педагогічних навичок, так i навичок та вмінь учнів, які оволодівають на уроці навчальним матеріалом під їх керівництвом. Вони чітко планують всі етапи уроку, раціонально розподіляють час. Особливу увагу вчителі звертають на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчанню їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомленню із заходами попередження травматизму та надання в разі потреби першої долікарської допомоги. Велике значення надається постійному, систематичному контролю за виконанням учнями вимог, що ставляться до них, своєчасному реагуванню на будь-які прояви відхилень від прийнятих норм.

        Естетика навчальних кабінетів, культура організації робочого місця вчителів, ставлення їх до обладнання, інструментів та матеріалів сприяють формуванню в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності.

      На всіх етапах уроків  чітко простежувався активний двосторонній зв'язок у системі «вчитель-учень». У процесі перевірки рівня засвоєння учнями програмового матеріалу застосовуються різні форми роботи: усне опитування, тестування, розв’язування проблемних завдань як теоретичного, так і практичного характеру. Учителі Леонов О.А. та Дятленко О.М. («Диво глина» - 6 кл.),  вдало  проваджують в свою діяльність адаптований метод проектів, що сприяє розвитку життєвих компетентностей школярів. В вересні 2010р. було закінчено роботу над міжпредметним довготривалим проектом (керівник - вчитель трудового навчання Леонов О.А.) під назвою  «Зелена скриня здоров'я», який був представлений на обласному конкурсі учнівських проектів «Вчимося бути здоровими». Учасники вказаного проекту стали лауреатами ІІІ етапу цього конкурсу і були відзначені  Грамотою УОН Донецької облдержадміністрації та цінними подарунками.

       Всі вчителі трудового навчання на уроках постійно і доцільно реалізують міжпредметні зв’язки з математикою,українською мовою, курсом «Я і Україна», географією, образотворчим мистецтвом. Але у процесі трудового навчання недостатньо використовують знання учнів, які вони отримали під час вивчення курсів варіативної складової «Сходинки до інформатики», «Основи споживчих знань», які третій навчальний рік вивчаються у школі.

         Однак слід зазначити, що за результатами відвіданих уроків та спiвбесiд з учителями зроблено висновок про недостатню забезпеченість уроків сучасними ТЗН, вчителі Дятленко О.М., Жвавець Л.О., Філіна З.В. використовуть можливості кабінету інформатики та інформаційних технологій тільки для підготовки до уроку, слід відмітити вчителя столярної справи Леонова О.А., який  використовує обладнання класу інформаційних технологій  на різних етапах вивчення тем та з різною метою, це сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивчанні предмету.

         Участь вчителів трудового навчання Жвавець Л.О., Леонова О.А. у підготовці до загальношкільних свят  (пошив костюмів, виготовлення обладнання з деревини) підвищує  рейтинг саме  напрямків трудового навчання, які вони ведуть.  Вчителям штукатурно-малярної справи слід більше приділяти уваги популяризації даного профілю трудового навчання – створити низку заходів  або проект, які б спонукали дітей поглибити свої знання про дану професію,  про дизайн приміщень, провести конкурс на кращий проект «Моя кімната» і таке інше.

       Підсумки семестрового оцінювання з професійно-трудового навчання показали достатньо якісний рівень навчальних досягнень учнів. Таким чином можна зробити висновок, що уся система професійно-трудової підготовки школи-інтернату, яка існує на сьогоднішній день, направлена на виховання життєвокомпетентної особистості, громадянина-патріота, працьо­витого господаря;  особис­тості, здатної працювати в умовах ринкових відносин, творити себе і своє життя.

       Про систему роботи з профорієнтації  Фоміна І.М. вже сказала, тому я не буду повторюватися і враховуючи вищесказане пропоную: з метою допомоги учням у професійному самовизначенні запровадити діяльність шкільного центру  професійного визначення, який складатиметься із 5 компонентів:

     трудове навчання (1—7-мі класи);

     допрофесійне навчання (8—9-ті кла­си);

     позаурочна робота з формування про­фесійних компетенцій;

     профорієнтаційна робота психологічної служби;

     центр допомоги  у працевлаштуванні.

Категорія: Методичні шпаргалки | Додав: Администратор
Переглядів: 4459 | Завантажень: 759 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
Корисні посилання
 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Сайт для педагогів
 • Сайт «Дефектолог-практик»
 • Шкільні пісні і мінусовки
 • Відділ освіти осіб з особливими потребами ДоноблІППО
 • Лиманська спец. школа-інтернат
 • Часовоярська СЗШІ №8
 • Сайт учителя початкових класів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • [Vox.com.ua] Портал українця каталог сайтів Безкоштовний каталог сайтів

  Copyright MyCorp © 2019