Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSПонеділок, 10.05.2021, 09:57
Костянтинівська спеціальна школа №32 Донецької обласної ради
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Виступ вчителя швейної справи

«Використання міжпредметних зв’язків як важливий засіб підвищення якості знань

 і практичних навичок учнів в процесі допрофесійної підготовки» (виступ вчителя Супрунової Н.М.)

Дуже часто на уроках технології застосовуються міжпредметні зв’язки. Існує декілька визначень «міжпредметних зв’язків», а саме:

Міжпредметні зв’язки – це дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду, найважливіших понять, явищ, вони є результатом узагальнюючих дій, розвивають системне мислення.

Міжпредметні зв’язки – це особливо значні в сучасних умовах наукової інтеграції фактори формування, утримання і структури навчального предмету.

Проблему класифікації зв’язків розв’язують на основі розкриття їх багатоаспектності. Визначають три типи зв’язків:

-       змістовно-інформаційні;

-       операційно-діяльнісні;

-       організаційно-методичні.

Кожний навчальний предмет – дидактично перероблена система наукових знань, яка вимагає відомості із суміжних наукових галузей. Будь-який структурний елемент навчального предмету служить основою міжпредметних контактів в процесі навчання.

Предметна галузь «Технологія» має тісний зв’язок з шкільними предметами, які передбачені навчальним планом школи. На уроках праці учні мають можливість застосовувати на практиці знання й уміння, набуті під час вивчення інших предметів. Крім цього, під час трудової діяльності перед учнями виникають проблеми, вирішення яких вимагає ґрунтовних знань з шкільних предметів. Це спонукає учнів глибше вивчати математику, основи здоров’я, образотворчого мистецтва, трудового навчання: технічна та художня праця, історію. Загальноосвітні предмети сприяють успішному навчанню праці, збуджують в учнів інтерес до трудової діяльності.

Можна навести багато прикладів зв’язків технології з математикою: в процесі креслень викрійок швейних виробів виконуються розрахунки за формулами.  Знання арифметичного матеріалу учні використовують на практиці буквально з перших уроків: під час проведення вимірювань і простих обчислень, визначення кількості деталей у виробі, послідовності трудових операцій, під час використання графічних позначень. Пізніше учні оперують такими поняттями, як периметр, площа, масштаб і ін. Геометричний матеріал використовується на уроках праці під час оволодіння прийомами роботи креслярсько-вимірювальними інструментами, під час побудови окремих геометричних фігур, креслення розгорток, визначення форми предметів.З уроків математики учні знайомі з мірами довжини, інструментами для їх вимірювання та побудовою креслень (тільки на площині). Під час знімання мірок учні вперше стикаються з обмірюванням об’ємних тіл. Тому увагу учнів необхідно звертати на те, що креслення викрійки виробу є не проекцією, а розгорткою фігури на площині в натуральну величину. Щоб учні могли це усвідомити, варто використовувати прості моделі геометричних об’ємних тіл, виготовлені з паперу.

Предмет «Основи здоров’я» відіграє значну роль у в процесі вивчення предмету технології. Виконання програми технології дає величезні можливості не тільки для забезпечення належного рівня загально трудової підготовки,  предмету технології, але й для формування навичок безпечної праці, користування різноманітними інструментами, безпечної поведінки в побуті, школі, громадських місцях.

Також особливої уваги слід приділити зв’язкам технології з образотворчим мистецтвом: здійснюється при виборі продуктів праці, їх графічному зображенню, оздобленню. Виготовлення аплікацій, сувенірів, витинанок, неможливе без елементарних знань сучасного дизайну.

При вивченні теоретичних основ тих чи інших трудових операцій необхідно привчати учнів використовувати відомості з інших навчальних дисциплін, але при цьому не можна забувати основного: кожне заняття в майстернях забезпечує засвоєння учнями в суворій системі і послідовності знань, вмінь і навичок з теми, що вивчається. А між тим, не вияснивши дидактичної сутності міжпредметних зв’язків, можна перетворити їх в самоціль, що негативно відіб’ється на якості знань учнів і на формуванні в них трудових вмінь.

Для здійснення міжпредметних зв’язків, крім об’єктивних передумов, потрібно вміння вчителя притягнути для конкретного заняття з трудового навчання необхідні відомості з інших шкільних дисциплін. Слід враховувати при цьому, що учень черпає знання, крім уроків, з навколишньої дійсності: кіно, радіо, телебачення, газети, журнали, виробництво і т.д. Важливо крім цього, вчителю визначити методи і прийоми реалізації зв’язків.

Таким чином, зв’язки технології з іншими шкільними предметами являються необхідною умовою глибокого і всебічного засвоєння теми, що вивчається.

Осмислене і систематичне застосування зв’язків технології з основами наук природничо-математичного циклу визначає рівень і якість трудової підготовки школярів.

Успішна реалізація цих зв’язків дозволяє учневі:

-       зрозуміти наукові закони і закономірності, які використовуються при створенні технічних об’єктів і технологічних процесів;

-       переконатися в складній взаємодії науки, техніки і виробництва;

-       порівнювати переваги і недоліки окремих технічних об’єктів, технологічних процесів;

-       оцінювати  можливості  використання  різноманітних  конструкційних матеріалів, умови їх застосування та обробки;

-       критично і свідомо оцінювати якість і можливості використання техніки;

-       застосовувати доступний математичний апарат в процесі навчання та праці; конструювати і створювати (на доступному для шкільного віку рівні) нові технічні об’єкти .

В цілому зв’язки технології з предметами природничо-математичного циклу допомагають виробляти в школярів уявлення про цілісність, багатообразність, взаємообумовленість природничо-наукових явищ і закономірностей.

Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках технології учнів у старшій школі здійснюється такими методами:

1. Пояснювально-ілюстративний і репродуктивний методи в трудовому навчанні є традиційними і застосовуються для пояснення теоретичних відомостей вчителем. Однак ці методи не дають вчителеві великих можливостей для організації міжпредметних зв’язків: перший - через дефіцит часу, другий –це свого роду відтворення того, що було продемонстровано вчителем.

2.   Частково-пошуковий метод може застосовуватись, наприклад, в навчанні учнів за технологічними картками і кресленнями з неповними даними, у застосуванні учнями довідкового матеріалу, при виборі і обговоренні способу виготовлення деталі чи виробу. Даний метод за своєю направленістю потребує знань з інших шкільних предметів і тому є сприятливим для організації міжпредметних зв’язків.

3.  Проблемний і дослідницький методи передбачають самостійність і активність учнів на уроках технології. В даному випадку міжпредметні зв’язки, що включаються в структуру уроку не потребують додаткового часу і органічно вписуються в зміст теми.

Проблема міжпредметних зв’язків взагалі має два підходи в їх реалізації. Перший з них передбачає усунення дублювання вивчення одних і тих самих зв’язків, понять в різних навчальних предметах, що здійснюються при розробці програм шкільних дисциплін. Другий – направлений на поглиблення і розширення знань і вмінь учнів з вивченого навчального предмету.

Використовуючи міжпредметні зв’язки в навчанні, треба пам’ятати, що вони діють і у зворотному напрямку. Адже на уроках технології часто доводиться залучати матеріал, який в інших загальноосвітніх курсах вивчаються значно пізніше.

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин та нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта учнів має бути зорієнтованою на вивчення нових виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загально виробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Трудове навчання завжди було орієнтовано на практичну підготовку учнів, застосування знань на практиці, навчання учнів поводитись з різними засобами праці, що вирізняло даний предмет від інших тим, що учнів залучали до розв’язання практичних завдань, наближених до реального життя. Очевидною є потреба розвинути сильні сторони предмету, і відмовитись від тих, які не відповідають сучасним вимогам виробничої діяльності людини, акцентуючи увагу на формування в учнів таких умінь, які є незалежними від змісту, який постійно змінюється.

Під час викладання предмету «Швейна справа» учитель має звернути особливу увагу на міжпредметні зв’язки, які набувають особливого значення для проектно-технологічної діяльності учнів, оскільки сприяють формуванню у них цілісних знань, системного практичного досвіду як сукупності технологічних компетенцій.

Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання
 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Сайт для педагогів
 • Сайт «Дефектолог-практик»
 • Шкільні пісні і мінусовки
 • Відділ освіти осіб з особливими потребами ДоноблІППО
 • Лиманська спец. школа-інтернат
 • Часовоярська СЗШІ №8
 • Сайт учителя початкових класів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • [Vox.com.ua] Портал українця каталог сайтів Безкоштовний каталог сайтів

  Copyright MyCorp © 2021