Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSЧетвер, 15.04.2021, 14:37
Костянтинівська спеціальна школа №32 Донецької обласної ради
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Юридична допомога

Панове! Якщо Ви потребуєте правової допомоги відправте Ваше звернення на електронну скриньку op@osvita.org.ua. Відповідь на нього читайте на сторінках сайту http://www.osvita.org.ua/. В разі необхідності, Ви можете поспілкуватися з юристами юридичної клініки "Надія" наживо, по буднях з 15:00 до 18:00 за адресою: м. Київ вул. Чигоріна 57. Або за телефоном (44) 528-75-06.

Чи можна вчителю без вищої освіти претендувати на кваліфікаційну категорію "Спеціаліст ІІ категорії"?

Згідно з п.4.4, розділу 4 Наказу Міністерства освіта та науки України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" N930 від 06.10.2010 р., кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

   Таким чином, за умови виконання всіх вимог п.4.4 та відповідно до п.4.10 того ж документа, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про професійно-технічну освіту" (103/98-ВР) "Про вищу освіту" (2984-14) працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Тобто при атестації Ви маєте такі ж права що й викладачі з вищою педагогічною освітою.
Відповідь підготувала студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Гороховська Вікторія Анатоліївна.

Куратор, юрисконсульт відділу юридична клініка "Надія" при УДУФМТ – Ладан Олег Михайлович.

Чи можуть поурочні плани бути надруковані на А4 чи вони обов язково мають бути рукописними? Дякую за відповідь.

 

       Доброго дня! Шановний дописувачу, у відповідь на Ваше запитання повідомляємо Вам таке:
У п. 85 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" від 27 серпня 2010 року зазначається, що педагогічні працівники закладу мають право самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для життя учнів.
        В параграфі 4 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів від 23 червня 2000 р. №240 затвердженої Міністерством освіти і науки України в Переліку обов'язкової ділової документації не зазначено поурочних навчальних планів вчителів, відповідно і не визначено переліку вимог, які мають бути враховані при складені поурочних планів.

       Разом з тим, у даній Інструкції зазначено: що на основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани структура і форма яких визначається ними самостійно. Причому не виключається право на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів - це можуть бути таблиці, тези, конспект тощо.

      Якщо рішення про обов'язок виконувати поурочні плани повинні виконувати в рукописниому варіанті буде оформлене, наприклад, рішенням керівника навчального закладу чи Зборами трудового колективу - таке рішення можна оспорити, посилаючись на вказані вище норми чинного законодавства. Оспорити даний наказ чи рішення можна буде у формі подання звернення до адміністрації навчального закладу із вимогою вказати конкретні норми законодавства, які уповноважують керівника чи Загальні збори видавати такого роду рішення
     Таким чином, обов'язку складати рукописні поурочні плани законодавством не передбачено.
Відповідь підготував конультант юридичної клініки при Національному університеті "Острозька академія" (НаУОА) - Лавренюк Богдан.

Куратор, керівник юридичної клініки "Pro bono" при НаУОА - Марія Цип'ящук.


Чи може керівництво школи вимагати на перевірку поурочні плани за весь рік?

У процессі проведення навчально-виховної роботи, школа зобов’язана організовувати планування навчальної програми (робочі плани) на основі типових планів затверджених Кабінетом міністрів України. Зокрема на вчителя покладений обов’язок планування навчального матеріалу у вигляді календарних та поурочних планів. При цьому необхідно зазначити, що відповідно до ч. 4 п. 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 N 297 планування роботи вчителів здійснюється один раз на семестр, а тому складання календарних планів, тим більше поурочних, від педагогів вимагається не частіше ніж раз на пів року.

У Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів від 23 червня 2000 р. N 240 затвердженої міністерством освіти і науки зазначено: що на основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани структура і форма яких визначається ними самостійно. Причому не виключається право на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів - це може бути таблиці, тези, конспект тощо. Але до посадових обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи входить контроль за складанням тематичних, календарних та поурочних планів та їх узгодження, а також дає вказівки про якість цих планів – це випливає з посадової інструкції та вище зазначеної Інструкції.

Складання поурочних планів передбачає собою розподіл навчального часу певного уроку відповідно до його теми та згідно з календарним планом. У законодавстві не закріплено вимоги до часу та періоду складання поурочних планів,а тому вчитель має право складати ці плани у на будь-який термін, але на момент початку уроку у нього повинен цей план бути.

Отже при плануванні навчального матеріалу вчитель повинен враховувати, що календарний план має відповідати робочому плану школи, але його складання буде достатньо на 1 семестр. Що стосується поурочних планів то на кожний урок він розробляється окремо, не має різниці коли саме, (хоча б й перед самим уроком), але на уроці він має вже бути.

Відповідь надана юрисконсультом відділу юридична клініка "Надія" при Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Ніколенко Артемом Євгенійовичем.


Чи має право адміністрація закладу прийти на заняття без попередження, щей з запізненням? Де це прописано законодавчо?


    По Вашому питанню повідомляю наступне:
Згідно пункту 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету міністрів України №778 від 27 серпня 2010 року: "Керівник закладу:
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;".

   Окрім того, згідно підпункту "а" пункту 20 наказу міністерства освіти України N 455 від 20.12.93 Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: "Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов'язаний:
забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;"
.
   З вищевказаного випливає, що керівник закладу зобов'язаний організувати навчальний процес, контролювати виконання навчальних планів, якість знань учнів, дотримання стандартів, а також забезпечити учням захист від фізичного та психічного насильства. А оскільки особиста присутність на занятті є однією з форм контролю, то директор (уповноважений власником орган) має право бути присутнім на заняттях для виконання своїх прямих обов'язків. Однак немає вказівки на обов'язковість попередження про свій візит, а також час та тривалість його перебування на занятті.
   Відповідь надана юрисконсультом відділу відділу юридична клініка "Надія" при Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Ладаном Олегом Михайловичем.

Чи можна збільшити тижневе педнавантаження?

    По Вашому питанню повідомляємо наступне:
    Згідно абзацу 2 пункту 63 частини VI наказу Міністерства освіти України №102 від 15.04.93 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти": Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.
    Окрім того, підпункт «е» пункту 20 частини IV наказу Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93 "Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України" передбачає, що: "Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов'язаний: доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році".
   Частина друга статті 25 закону України "Про загальну середню освіту" встановлює що: "Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою".
   Ставка ж заробітної плати, відповідно до підпункту "а" пункту 64 частини IV наказу Міністерства освіти України №102 від 15.04.93 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" становить: "3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань".
   Таким чином Директор вашого навчального закладу повинен розподілити навчальне навантаження, погодити цей розподіл з профспілковим комітетом, і ознайомити Вас з Вашим педагогічним навантаженням на наступний рік, в кінці поточного навчального року. А якщо педагогічне навантаження буде меншим того, що передбачено тарифною ставкою, то Ви вправі не погодитися з ним.
   Окрім того згідно абзацу 2 частини другої тієї ж статті: "Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю".
     Тобто затверджене педагогічне навантаження буде діяти протягом року, якщо не буде змін навчального плану, або Ви самі не надасте згоду на ці зміни.
    Відповідь надана юрисконсультом відділу відділу юридична клініка "Надія" при Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) – Ладаном Олегом Михайловичем.

 


За матеріалами сайту "Освітній портал" http://www.osvita.org.ua/ 


счетчик посещений

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Корисні посилання
 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Сайт для педагогів
 • Сайт «Дефектолог-практик»
 • Шкільні пісні і мінусовки
 • Відділ освіти осіб з особливими потребами ДоноблІППО
 • Лиманська спец. школа-інтернат
 • Часовоярська СЗШІ №8
 • Сайт учителя початкових класів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • [Vox.com.ua] Портал українця каталог сайтів Безкоштовний каталог сайтів

  Copyright MyCorp © 2021